Spis polskich tytułów filmów zagranicznych


   
   
           
   
       
   
     
filmy krótkometrażowe   
 filmy dokumentalne


W zasadniczej części spisu podawane są wszystkie zebrane przez FilmBazę polskie tytuły alternatywne – rozdzielane są one znakiem ◦. W wypadku tytułów oryginalnych tytuł alternatywny stosowany jest w sytuacji, gdy to właśnie na jego podstawie powstał tytuł polski lub gdy jest w oczywisty sposób jemu najbliższy. (W praktyce zasada ta obowiązuje jedynie w odniesieniu do najbardziej znanych filmów). Nie są podawane tytuły robocze, choć niekiedy to właśnie na ich podstawie powstały polskie.

W wypadku filmów pochodzących z krajów nieposługujących się alfabetem łacińskim obok tytułu oryginalnego podano oficjalny tytuł międzynarodowy, informacyjny lub ten najbardziej znany (zazwyczaj w języku angielskim), pisany nieco mniejszą czcionką i poprzedzony znakiem =. Taką pisownię zastosowano również w filmografiach aktorskich FilmBazy. Wyjątkiem od tej zasady są filmy z krajów posługujących się cyrylicą (byłe republiki radzieckie i Bułgaria), które pozostają bez dodatkowego tytułu.

Obok tytułów filmów podano także nazwisko reżysera. W sytuacji, gdy autorem filmu jest co najmniej czterech reżyserów (najczęściej są to miniseriale i filmy złożone z epizodów, nowel itp.), w spisie ograniczono ich liczbę do dwóch, oznaczając ten fakt symbolem #.

W spisach filmów z kinematografii wybranych krajów przy tytułach filmów rosyjskich i bułgarskich dodatkowo podano oryginalny zapis cyrylicą. Tytuły filmów z krajów byłej Jugosławii podano tylko w formie łacińskiej (choć w krajach tych używa się również cyrylicy).

Spisy pomocnicze to wspomniane międzynarodowe tytuły filmów z krajów nieposługujących się alfabetem łacińskim, wydzielone w osobne tabele. Odsyłacze kierują do filmów oryginalnych i polskich w głównej części spisu (niezawierającego tytułów międzynarodowych jako głównych haseł).

Symbole
(d) i (k) przy tytułach w działach kinematografii wybranych krajów oznaczają filmy dokumentalne i krótkometrażowe.

Spis zawiera ponad 56 000 tytułów filmów i seriali.