SPIS TREŚCI

Indeks nazwisk

Aktorzy i ludzie filmu – daty śmierci

Aktorzy brytyjscy uhonorowani tytułem szlacheckim

Nagrody filmowe – zwycięzcy

Nagrody filmowe – zwycięzcy i nominowani

Oscarowe rozmaitości

Spis filmów

Spis recenzji filmów kinowych:
CINEMA, FILM, KINO
Galeria – czołówki wytwórni filmowych

Galeria – karty tytułowe filmów

Kalendarium
<-- wstecz
Informacje szczegółowe.

Aby uniknąć efektu przeładowania tekstem, w filmografiach zastosowano przerwy. Występują one co dekadę, a dla większej przejrzystości każdy rok, który faktycznie zamyka dziesięciolecie, w FilmBazie jest rokiem otwierającym.

Nie są odnotowywane występy aktorskie (także tylko te wokalne) w grach komputerowych oraz seriale animowane, w których podkładany jest głos aktora, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taki serial posiada tytuł polski.

Pominięto również występy aktorskie w filmach dokumentalnych (choć ich tytuły znajdują się w dziale „Spis filmów”) oraz będące wykorzystaniem archiwalnych materiałów (tzw. archive footage), a także pojedyncze i sporadyczne występy gościnne w odcinkach seriali.

Natomiast filmy, w których aktorzy pojawiają się w rolach „samych siebie”, odnotowywane są w filmografiach jedynie wtedy, gdy taka rola ma uzasadnienie w scenariuszu i jest częścią filmu fabularnego. Z reguły są to niewielkie, epizodyczne występy (także przypadkowe), ale nierzadko są to ważne, pierwszo- i drugoplanowe role: Bill Murray – Kosmiczny mecz, Cher – Skazani na siebie, Gloria Swanson – Port lotniczy 1975 itp.

Niektóre filmografie (ok. 30) nie są kompletne, zastosowano w nich jedynie wybór tytułów (od pewnego miejsca). Taka sytuacja zachodzi najczęściej
w wypadku filmografii aktorów kina egzotycznego i niemego, które liczone są niekiedy w setkach niezbyt znaczących tytułów.

Pozostawiono oryginalną pisownię tytułów składających się z dwóch (lub więcej) słów nierozdzielonych spacjami, a funkcjonujących w czołówce filmu zazwyczaj jako element graficzny. Przykładowo: WarGames, GoldenEye, CrissCross, RoboCop, HouseSitter, DragonHeart. Także tytuły, w których na tej samej zasadzie występują ukośniki (Face/Off itp.) pozostawiono bez zmian.

Zrezygnowano natomiast z pisowni tytułów oryginalnych będących elementami graficznymi czołówki filmu, zastępując je zwykłymi literami bądź cyframi. Dla przykładu: Patti Cakes, Five Girls, Thirteen Ghosts, Swindle, Richie Rich, Arliss, Simone, Tuesday, The Broken, Manuale d'amore, Life Happens, Wesele zamiast Patti Cake$, 5ive Girls, Thir13en Ghosts, $windle, Ri¢hie Ri¢h, Arli$$, S1m0ne, Tu£sday, The Brøken, Manuale d'am3re, L!fe Happens, Weseלe itp. (w drodze wyjątku pozostawiono Se7en).
Z tych samych względów pominięto także końcowe kropki w pisowni takich tytułów oryginalnych, jak: Adaptation., Blood Simple., Snatch. itp. Pozostawiono te, które w oczywisty sposób stanowią nierozerwalną pod względem gramatycznym całość z tytułem, np.: Borsalino & Co., Murder, Inc., Sunset Blvd. i inne.
W drodze wyjątku pozostawiono znaki + oznaczające spójnik 'and' w takich tytułach, jak Micki + Maude, Flesh + Blood, Romeo + Juliet itp.

Ponieważ w nazewnictwie filmów oznaczanych numerami (sequele) panuje
w mediach stosujących takie tytuły duża dowolność i różnice w pisowni cyfr rzymskich bądź arabskich, w FilmBazie ją ujednolicono. Cyfra rzymska lub arabska w polskim tytule jest zawsze analogiczna do tej, jaka występuje
w tytule oryginalnym. Zatem nie mają miejsca sytuacje, w których np. Men in Black II nosiłby tytuł polski Faceci w czerni 2, a Titanic II – Titanic 2.

Rodzajniki i przedimki występujące w tytułach oryginalnych filmów pisane są w dwojaki sposób. W filmografiach aktorów i we wszelkich zestawieniach alfabetycznych znajdują się one na końcu tytułu, po przecinku, natomiast
we wszystkich innych zestawieniach, w których kolejność alfabetyczna nie ma znaczenia (nagrody filmowe rok po roku itp.) – na początku.

Z powodu oszczędności miejsca nie wszystkie tytuły polskie znajdujące się
w dziale „Spis filmów” uwzględnione są w poszczególnych filmografiach aktorskich. Sytuacja taka występuje, gdy tytuły alternatywne różnią się między sobą bardzo nieznacznie, zazwyczaj pod względem gramatycznym (przykład filmu: A Prayer for the Dying).

We wszelkich zestawieniach i tabelach ułożonych rok po roku data oznacza zawsze rok ceremonii rozdania nagród, a nie, jak się to często praktykuje, „za rok któryś”, co jest nielogiczne i kłopotliwe.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące zebranych w FilmBazie tytułów znajdują się na stronie głównej działu „Spis filmów”.


Informacje końcowe.

Dane w FilmBazie zapisywane są czcionkami w kilku kolorach:
– białym – tytuły oryginalne filmów; postacie grane przez aktorów;
żółtym – tytuły polskie filmów;
czarnym – rok produkcji filmu; przynależność filmu do jednej z kategorii technicznych – film telewizyjny (TV), miniserial, serial lub film wideo (V); informacje o nominacjach do nagród; informacje dodatkowe (również kursywą);
złotym – nazwiska aktorów, reżyserów i innych ludzi filmu (z wyjątkiem spisów treści);
pomarańczowym – zdobyte nagrody (w filmografiach aktorskich);
różowym – niektóre dane dotyczące nazwisk i filmów polskich.
Filmy polskie występujące w filmografiach oraz wszelkich zestawieniach nie są w żaden sposób wyróżniane i zapisywane są tak samo jak wszystkie pozostałe (tytuł oryginalny jest jednocześnie tytułem polskim).

Oprócz wspomnianej przynależności filmów do kilku kategorii przed tytułami znajdują się znaczniki pomocnicze, określające dany film:

   # film telewizyjny lub miniserial
   # serial telewizyjny
   # film przeznaczony do dystrybucji wideo/DVD

Zastosowano skróty na określenie tytułów naukowych, stopni wojskowych, pełnionych funkcji itp., przynależnych postaciom granym przez aktorów:

abp – arcybiskup, adm. – admirał, adw. – adwokat, amb. – ambasador, bryg. – brygadier, burm. – burmistrz, chor. – chorąży, det. – detektyw, dr – doktor, dyr. – dyrektor, funkc. – funkcjonariusz policji, gen. – generał, gł. – główny, gub. – gubernator, insp. – inspektor, inż. – inżynier, kard. – kardynał, kmdr – komandor, kom. – komisarz, kpt. – kapitan, lotn. – lotnictwa (kpt., mjr, płk, por., ppłk, sierż.), marsz. – marszałek, mjr – major, nadinsp. – nadinspektor, o. – ojciec (ksiądz), płk – pułkownik, por. – porucznik, post. – posterunkowy, ppłk – podpułkownik, ppor. – podporucznik, prok. (gen., okr., stan.) – prokurator (generalny, okręgowy, stanowy), red. nacz. – redaktor naczelny, rotm. – rotmistrz, s. – siostra zakonna, sekr. – sekretarz, sen. – senator, sierż. – sierżant, st. – starszy (sierż., szer.), szer. – szeregowy, szt. – sztabowy, wiel. – wielebny, zast. – zastępca.


W galerii kart tytułowych filmów podawane są objaśnienia dodatkowe, informujące o pochodzeniu danego kadru. Dopisek TV (w ramce) oznacza, że kadr jest nagraniem z programów telewizji (także w jakości HD). Pozostałe kadry pochodzą z filmów DVD i Blu-ray, a niektóre z fragmentów tychże filmów ogólnodostępnych w internecie lub też całych (jak np. z platformy Netflix).

Odnośniki występują w kilku kolorach.
Wszystkie nagłówki są jednocześnie odnośnikami do strony głównej.
W celu uniknięcia nadmiaru kolorów odnośniki w zestawieniach dotyczących nagród filmowych zachowują tę samą barwę również po odwiedzeniu podstrony.
Uwaga: nie wszystkie nazwiska (występujące w kolorze złotym) są odnośnikami.

Strona jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o nowe polskie tytuły oraz filmografie.


Od autora -->Więcej objaśnień i komentarz odautorski – obok.


Źródła.

Encyklopedia kina – red. T. Lubelski, wyd. Biały Kruk, 2003
Gwiazdy światowego kina. Leksykon – J. Słodowski, A. Roman, wyd.       Editions Spotkania, 1993
Kronika filmu – wyd. Kronika, 1995
Encyklopedia filmu science fiction – K. Loska, wyd. Rabid, 2004
Słownik adaptacji filmowych – A. Kołodyński, K.J. Zarębski, wyd. Park       Edukacja, 2005
Leksykon gwiazd kina amerykańskiego – H. Hoffmann, B. Hoffmann-
      Napieralska, K. Hoffmann, wyd. APF, 2006
Wideolandia. Przewodnik po filmach wideo – red. A. Synowiec, wyd.       Domino, 1992
Encyklopedia gwiazd filmu – T.G. Aylesworth, J.S. Bowman, wyd. Art       Books, 1991
Ekskluzywny katalog filmów DVD – 2005, 2006
Katalog Video Comfort, cz. 1, 2, 3, 4 – wyd. Comfort, 1992-94

Cinema
Film
Kino
Cinema Press Video
To&OwoTV

www.imdb.com
www.filmweb.pl
www.stopklatka.pl
www.filmpolski.pl
www.cinemaposter.com
www.poster.com.pl
www.alekino.pl
www.europaeuropa.pl
www.fn.org.pl
www.nowehoryzonty.pl
7ff.eranowehoryzonty.pl
6ff.eranowehoryzonty.pl
www.cieszyn2005.eranowehoryzonty.pl
www.cieszyn2004.eranowehoryzonty.pl
www2.nowehoryzonty.pl/Cieszyn2003
www.wff.pl
www.manana.pl/9ffla
www.manana.pl/8ffla
www.manana.pl/7ffla
www.manana.pl/6ffla
www.manana.pl/5ffla
www.manana.pl/4ffla
www.manana.pl/3ffla
www.filmyswiata.pl
www.piecsmakow.pl
www.charlie.pl
naekranachprl.pl
www.americanfilmfestival.pl
www.hungary.art.pl
www.filmros.pl
www.sputnikfestiwal.pl
www.afrykamera.pl
www.imperial.com.pl
www.videoworld.pl
www.kinodomowe.idg.pl
www.cfn.cz
www.kinopoisk.ru
www.kinoexpert.ru
www.balkanmedia.com
www.bgmovies.info
en.wikipedia.org
www.ibdb.com
www.seriale.pl
western.oeiizk.waw.pl
www.hd-trailers.net
www.artofthetitle.com
www.watchthetitles.com

Wszystkie użyte na stronie FilmBaza.pl znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

<-- wstecz